• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ΠΩΣ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ PDF Εκτύπωση E-mail

 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΄΄ΑΛΦΑ΄΄

Ι.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Α. Διάρθρωση τμημάτων
Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση υγιούς άμιλλας και συναγωνισμού μεταξύ των μαθητών.
Παράλληλα η διεύθυνση του Ομίλου διατηρεί το δικαίωμα μετακίνησης κάποιου μαθητή σε άλλο τμήμα ανά πάσα στιγμή κατά τη σχολική χρονιά, ώστε να διατηρείται το ομοιογενές των τμημάτων και έτσι κάθε μαθητής να βρίσκεται στο κατάλληλο τμήμα, αντάξιο των δικών του επιδόσεων.


Β. Βιβλία - Εκπαιδευτικά βοηθήματα
Με την εγγραφή του ο μαθητής θα παραλαμβάνει τα απαραίτητα βιβλία -βοηθήματα  για τα μαθήματα, που θα παρακολουθήσει για όλη τη σχολική χρονιά. Τα βιβλία αυτά αποτελούν προϊόντα συγγραφής των καθηγητών του Ομίλου μας και προέκυψαν μέσα από την εμπειρία χρόνων αντιμετωπίζοντας άριστα τις εκπαιδευτικές ανάγκες της χρονιάς. Έτσι δεν απαιτείται εκ μέρους του μαθητή η αγορά εξωσχολικών βοηθημάτων, οπότε μειώνονται έτσι σημαντικά τα εκπαιδευτικά έξοδά του.


Γ. Διαγωνίσματα
1.    Διαγωνίσματα θα γράφονται τις Κυριακές,  εβδομάδα παρά εβδομάδα (2 φορές το μήνα ), αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο. Το μάθημα, που θα αποτελεί αντικείμενο του εκάστοτε διαγωνίσματος για κάθε τάξη, θα ανακοινώνεται λίγες μέρες ενωρίτερα από την πραγματοποίησή του.
2.    Την περίοδο των Χριστουγέννων θα διοργανωθούν επαναληπτικά διαγωνίσματα στην μέχρι τότε διδαχθείσα ύλη, βάσει ειδικού προγράμματος.
3.    Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική, εφόσον παρακολουθούν το εκάστοτε εξεταζόμενο μάθημα. Αν δεν το παρακολουθούν, η συμμετοχή τους στο διαγώνισμα είναι  προαιρετική, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση.


Δ. Ολοκλήρωση διδακτέας ύλης - Επανάληψη
1.    Η κάλυψη της ύλης ολοκληρώνεται
a.    στα μέσα Μαρτίου για τη Β και Γ Λυκείου και
b.    στα μέσα Απριλίου για την Α Λυκείου και το Γυμνάσιο.
2.    Αμέσως μετά την κάλυψη της ύλης θα πραγματοποιηθεί επανάληψη διάρκειας 5-6 εβδομάδων με βάση πρόγραμμα επαναλήψεων ανά εβδομάδα, που θα δοθεί τότε. Την επανάληψη αυτή θα πλαισώσουν επαναληπτικά διαγωνίσματα με βάση νέο πρόγραμμα διαγωνισμάτων.
Για τις ανάγκες της επανάληψης θα δοθεί στους μαθητές σύγγραμμα με επαναληπτικά θέματα και ασκήσεις για όλα τα μαθήματα.
3.    Κατά την διάρκεια των εξετάσεων, Πανελληνίων ή ενδοσχολικών, και μία μέρα πριν την εκάστοτε εξέταση μαθήματος θα γίνεται γενική επανάληψη 2- 4 ωρών στο μάθημα αυτό.
4.    ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Σε καθημερινή βάση και σε κάθε διδακτική ώρα καταγράφονται οι απουσίες όλων των μαθητών στη μηχανογράφηση του φροντιστηρίου και αμέσως ενημερώνονται οι γονείς τηλεφωνικά από τη γραμματεία. Φυσικά για κάποιον ενδιαφερόμενο γονέα η μηχανογράφηση της γραμματείας μας έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ανά πάσα στιγμή μία έκθεση απουσιών για κάποιο μήνα ή το σύνολο των απουσιών του μαθητή.ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

A. ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
1.    Η παρουσία των μαθητών στο μάθημα είναι υποχρεωτική. Μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας έχει νόημα να καταγραφεί απουσία μαθητή από το μάθημα, αλλά και τότε οι γονείς και όχι οι ίδιοι οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν έγκαιρα την διεύθυνση για τη συγκεκριμένη απουσία.

2.    Η παρουσία των μαθητών στα Κυριακάτικα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική, αφού αυτά εντάσσονται στο πρόγραμμα των μαθημάτων και  αποτελούν για τους διδάσκοντες καθηγητές ένα πολυτιμότατο εργαλείο ελέγχου της αποτελεσματικότητας της εργασίας των μαθητών, αλλά και για να επισημάνουν τα τυχόν σημεία των ελλείψεών τους. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η εμπειρία ενός εξεταζομένου σε συγγραφή διαγωνισμάτων θα αποκτηθεί μόνο μετά από μακροχρόνια εξάσκηση στον τομέα αυτό.

3.    Η παρουσία των μαθητών στον χώρο του Εκπαιδευτηρίου πρέπει να χαρακτηρίζεται από τον απαραίτητο σεβασμό στον χώρο, τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους. Οι μαθητές καλούνται να δίνουν προσοχή στην ενδυμασία και παρουσία τους, στη χρήση του κινητού τηλεφώνου τους μόνο για πολύ σοβαρή αιτία και γενικότερα στη συμπεριφορά τους προς όλους.

4.    Η προσέλευση των μαθητών στον χώρο του Εκπαιδευτηρίου πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, πράγμα, που βλάπτει τους ίδιους, αλλά και τους συμμαθητές τους.

B. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Κάθε μαθητής οφείλει να επιλέγει από τα προγράμματα σπουδών τα μαθήματα, που θα παρακολουθήσει, με υπευθυνότητα, σταθερότητα και αίσθηση των υποχρεώσεών του στο μέλλον, αφού οι επιλογές του θα τον κατατάξουν καταρχήν  στο ανάλογο τμήμα. Έτσι :
Θα πρέπει να επιλέξει οπωσδήποτε εκείνα τα μαθήματα, που, αν και θεωρούνται σχετικά εύκολα, στην πράξη αποτελούν απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις για μαθήματα σοβαρότερα και δυσκολότερα.
Μία πιθανή νέα επιλογή, που δεν είχε όμως γίνει εξαρχής, είναι λογικό να επιφέρει αλλοίωση στο πρόγραμμά του, όπως κενές ώρες ανάμεσα στις διδακτικές.
Αντίθετα η επιπόλαιη αναίρεση μίας ήδη επιλογής του, θα έχει επιπτώσεις  και εκπαιδευτικά τη δική του δυσκολία προσαρμογής στο συγκεκριμένο μάθημα, αλλά και στη λειτουργία και οργάνωση του τμήματος.
Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι για συγκεκριμένα μαθήματα ο αριθμός μαθητών, που προβλέπονται από τον τομέα οργάνωσης του ομίλου, είναι καθορισμένος εξαρχής. Στην περίπτωση, που ο μαθητής αργότερα θελήσει να επανεπιλέξει το συγκεκριμένο μάθημα, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει θέση πλέον.
Για όλους τους προβληματισμούς του για τα παραπάνω ή και για άλλα θέματα κάθε μαθητής μπορεί ανά πάσα στιγμή  να ζητήσει τις συμβουλές και οδηγίες των συμβούλων - καθηγητών  του ομίλου.

Γ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Το ποσό εγγραφής καταβάλλεται τη στιγμή που ο μαθητής υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του στην γραμματεία του ομίλου. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες παροχές του ομίλου προς τον μαθητή, που αναλύονται διεξοδικά στο μέρος 3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (βλ σελ 5 ).


Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε τροποποίηση και αλλαγή της συνεργασίας μεταξύ ομίλου και μαθητή γίνεται ΜΟΝΟΝ κατόπιν συνεννόησης με τη διοίκηση :  
Σε περίπτωση, που ένας μαθητής επιθυμεί να διακόψει ένα μάθημα, το οποίο ήδη παρακολουθεί, οφείλει να το αναφέρει άμεσα στη διεύθυνση και στη γραμματεία για να διαγραφεί από το σχετικό μητρώο και να γίνει αναπροσαρμογή των διδάκτρων του. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται απλά απών από το μάθημα.
Σε περίπτωση, που ένας μαθητής επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία του με τον όμιλο, οφείλει υπεύθυνα να ενημερώσει άμεσα τη διεύθυνση και τη γραμματεία για την αποχώρησή του, αλλιώς θεωρείται απλά απών, οπότε προκαλούνται οικονομικές και λειτουργικές ατασθαλίες.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
1.    Οι μαθητές οφείλουν να ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τα δίδακτρα κάθε μήνα εμπρόθεσμα από 1 έως 10 κάθε μήνα. Σε περίπτωση πρόσκαιρου προβλήματος θα πρέπει να ενημερώνεται γι’ αυτό άμεσα η διεύθυνση.
2.    Οι δυνατοί τρόποι πληρωμής διδάκτρων είναι οι παρακάτω :
εξόφληση μετρητοίς μεταξύ 1ης  και 10ης κάθε μήνα
μέσω τραπεζικών επιταγών
μέσω πιστωτικής κάρτας
3.    Να ληφθεί υπ’ όψη ότι όποιος μαθητής καθυστερεί την καταβολή των διδάκτρων του για διάστημα περισσότερο των 10 ημερών, θα καλείται στη διεύθυνση.

Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση υγιούς άμιλλας και συναγωνισμού μεταξύ των μαθητών.

Παράλληλα η διεύθυνση του Ομίλου διατηρεί το δικαίωμα μετακίνησης κάποιου μαθητή σε άλλο τμήμα ανά πάσα στιγμή κατά τη σχολική χρονιά, ώστε να διατηρείται το ομοιογενές των τμημάτων και έτσι κάθε μαθητής να βρίσκεται στο κατάλληλο τμήμα, αντάξιο των δικών του επιδόσεων.

 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΄΄ΑΛΦΑ΄΄

 

Το σύστημα αξιολόγησης ΑΛΦΑ για τους μαθητές του φροντιστηρίου περιλαμβάνει τα εξής :

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ι) Κάθε μαθητής έχει το δικό του προσωπικό φάκελο αξιολόγησης. Ο φάκελος αυτός κάθε μήνα ενημερώνεται με :

Α)

 • Έκθεση επίδοσης και προσπάθειας του μαθητή σε κάθε μάθημα από τον εκάστοτε αντίστοιχο διδάσκοντα καθηγητή.
 • Έκθεση σχολίων από κάθε αντίστοιχο διδάσκοντα καθηγητή σε κάθε μάθημα.
 • Έκθεση βαθμολογίας διαγωνισμάτων, όπου συμμετείχε ο μαθητής αυτός τον τρέχοντα μήνα
 • Έκθεση απουσιών μήνα του μαθητή αυτού.

Β) Έκθεση συνολικής αξιολόγησης από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

Γ) Έκθεση ενεργειών βελτίωσης εικόνας μαθητή από τον υπεύθυνο καθηγητή.

ΙΙ) Κάθε τμήμα έχει τον δικό του φάκελο αξιολόγησης, που οργανώνεται και παρακολουθείται από τον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος. Ο φάκελος αυτός κάθε μήνα ενημερώνεται με :

Α) Έκθεση αξιολόγησης τμήματος από τον υπεύθυνο καθηγητή.

Β) Έκθεση ενεργειών που έγιναν από τον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος και που είχαν στόχο τη βελτίωση της εικόνας του τμήματος.

ΙΙΙ) Την περίοδο των επαναλήψεων 20 Μαρτίου- 20 Μαΐου οι αξιολογήσεις είναι πλέον εβδομαδιαίες.

Ανάλογα με την εικόνα του μαθητή και του τμήματος, ο υπεύθυνος καθηγητής συζητά με τον μαθητή, συζητά με τους γονείς του, αλλάζει τμήμα στον μαθητή και κάνει οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο για την βελτίωση της εικόνας του μαθητή και του τμήματος.

 

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς ενημερώνονται :

α) κάθε μήνα με την έκθεση επίδοσης - προσπάθειας - διαγωνισμάτων ­ απουσιών.

β) 2 φορές τον χρόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μία Κυριακή στα τέλη Νοεμβρίου και μία Κυριακή στα τέλη Μαρτίου στον χώρο του φροντιστηρίου σε σχετική εκδήλωση, όπου ενημερώνονται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Κατά τις ενημερώσεις αυτές παραδίνεται στους γονείς μία πλήρης γραπτή μηχανογραφημένη έκθεση για το παιδί τους.

 

γ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΤΙΓΜΗ κρίνουν απαραίτητο. Σε τέτοια περίπτωση  μπορούν να συζητήσουν με τον υπεύθυνο καθηγητή ή με οποίον άλλο καθηγητή ή ακόμα και να τους δοθεί ο φάκελος αξιολόγησης του μαθητή.


3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΄΄ΑΛΦΑ΄΄

Α. Βιβλία - Εκπαιδευτικά βοηθήματα - CD

Ο όμιλος παρέχει στους μαθητές του καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όλο το απαραίτητο υλικό βιβλίων και συγγραμμάτων, που είναι απαραίτητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα :

 • Με την εγγραφή του το Σεπτέμβριο ο μαθητής θα παραλαμβάνει τα Βιβλία μαθημάτων, όπου εγγράφηκε και που αφορούν στην επεξεργασία της προβλεπόμενης ύλης.
 • Την περίοδο των Χριστουγέννων και ανάλογα με την τάξη ο μαθητής θα παραλαμβάνει το Βιβλίο Χριστουγέννων που αφορά στην επανάληψη της ύλης που έως τότε διδάχτηκε.
 • Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης της διδακτέας ύλης και την έναρξη της κύριας επανάληψης ο μαθητής θα παραλαμβάνει
 1. το Βιβλίο Επανάληψης της συνολικής ύλης
 2. ένα CD με δικτυακά διαγωνίσματα ηλεκτρονικά αυτοβαθμολογούμενα σε όλα τα μαθήματα της τάξης
 3. Για την Γ΄ Λυκείου ένα CD με περιεχόμενο επαγγελματικού προσανατολισμού για όλες τις κατευθύνσεις και αντικείμενα σπουδών και επαγγελμάτων.
 4. Για την Γ΄ Λυκείου βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και θέματα πανελληνίων εξετάσεων προηγούμενων χρόνων.
 • Με την εγγραφή του τον Ιούνιο ο μαθητής θα παραλαμβάνει τα βιβλία των μαθημάτων που θα διδάσκεται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
 • Όσοι μαθητές του φροντιστηρίου δε θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα της θερινής περιόδου, μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο καλοκαιρινής επανάληψης για τα μαθήματα, που διδάχτηκε την σχολική χρονιά, που πέρασε.

Β. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Για την Γ΄ Λυκείου το φροντιστήριο προσφέρει στον μαθητή τη δυνατότητα να δει τη επίλυση των θεμάτων, όπου διαγωνίστηκε, αμέσως μετά από την λήξη της εξέτασης. Η επίλυση γίνεται άμεσα από τους διδάσκοντες καθηγητές του μαθήματος. Ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.frontalfa.gr εμφανίζονται άμεσα οι λύσεις των θεμάτων.


Γ. Μετά τις εξετάσεις

Το φροντιστήριο προσφέρει στον μαθητή τη δυνατότητα προσδιορισμού των μορίων του από τις βαθμολογίες των εξετάσεων, όπως και τη δυνατότητα  συμπλήρωσης του μηχανογραφικού του με παράλληλη υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.


 

Ιστολόγιο ΑΛΦΑ

Πιστεύετε ότι τα φετινά θέματα των Πανελληνίων ήταν σε σύγκριση με αυτά του 2010: